ul. Koszykowa 60/62, 02-012 Warszawa +48 604 229 125
The only fear they entertain of 
attack is from the green Martians
or of progress.
Dlaczego słoma?
  • Text Hover
Słoma ma dobrą izolacyjność termiczną (przy 40cm spełnia wymogi Warunków Technicznych na rok 2021),
Może być stosowana do projektów budynków pasywnych.
Otynkowana ma wysoką odporność ogniową (zależnie od badań od 90 do 135 minut).
Charakteryzuje się wysoką paroprzepuszczalnością, czyli dom “oddycha” i zapobiega kumulowaniu się wilgoci wewnątrz ścian.
Słoma ma jeden z najniższych poziomów energii wbudowanej wśród materiałów używanych w budownictwie, czyli już na etapie budowy obchodzi się łagodnie ze środowiskiem.
Słomę można spotkać również w prefabrykowanych modułach słomiano-drewnianych. Ich zaletą jest krótki czas montażu na budowie.
Najstarsze domy słomiane budowane we współczesnych technologiach, w Europie, mają już prawie 100lat. Odwiedziliśmy pierwszy z nich Maison Feuillette , w którym obecnie znajduje się francuskie stowarzyszenie budownictwa słomianego. Budynek po 100 latach użytkowania wciąż ma długą przyszłość przed sobą.