Z czego są naturalne domy?

Mówiąc o naturalnych domach, mamy na myśli obiekty, które, na ile jest to możliwe, próbują pogodzić nasze potrzeby schronienia, bezpieczeństwa, ciepła, piękna, ze środowiskiem nas otaczającym, środowiskiem, którego jesteśmy nie tylko obserwatorami, ale integralną częścią, .

Image Caption

Przemo Woś

architekt

Słoma

     To co nas wyróżnia, to materiały, których używamy w naszych projektach. Naturalnego pochodzenia, odnawialne, nisko przetworzone, możliwie lokalne, z recyklingu, wybieramy najlepsze rozwiązania zależnie od obiektu.
      W Polsce, oprócz drewna, najbardziej popularnym materiałem w budownictwie ekologicznym jest słoma. 
Najczęściej wykorzystywana jest w postaci prasowanych kostek (ang. strawbale) wkładanych w ściany o konstrukcji drewnianej. Ma dobrą izolacyjność termiczną (przy 40cm spełnia wymogi Warunków Technicznych na rok 2021), może być stosowana do projektów budynków pasywnych. Otynkowana ma wysoką odporność ogniową (zależnie od badań od 90 do 135 minut). Charakteryzuje się wysoką paroprzepuszczalnością, czyli dom “oddycha” i zapobiega kumulowaniu się wilgoci wewnątrz ścian. Słoma ma jeden z najniższych poziomów energii wbudowanej wśród materiałów używanych w budownictwie, czyli już na etapie budowy obchodzi się łagodnie ze środowiskiem.
Słomę można spotkać również w prefabrykowanych modułach słomiano-drewnianych. Ich zaletą jest krótki czas montażu na budowie.
      Najstarsze domy słomiane budowane we współczesnych technologiach, w Europie, mają już prawie 100lat. Odwiedziliśmy pierwszy z nich, obecnie znajduje się w nim francuskie stowarzyszenie budownictwa słomianego i wygląda na to, że budynek ma jeszcze długą przyszłość przed sobą.

W domu spędzamy co najmniej połowę naszego życia. Przestrzeń w nim, materiały użyte, mają ogromny wpływ na nasze zdrowie, samopoczucie, odpoczynek, nasze relacje z bliskimi, na kształtowanie naszych wzorców.

Image Caption

Borys Lewandowski

architekt

Konopie

     Dobrze się kojarzą, nieprawdaż?
     W budownictwie stosowane są w postaci paździerza zmieszanego z wapnem (tzw. hempcrete), jako izolacja ścian, stropów, dachu. Parametry izolacyjne ma podobne do słomy. Różni się od niej głównie sposobem układania, odpornością na skutki zawilgocenia, i ceną. Hempcrete można układać w szalunku, dzięki temu można uniknąć mostków termicznych i znajduje on zastosowanie w izolowaniu budynków zabytkowych. 
     Popularność słomy i hempcrete'u w Europie rośnie, w budownictwie prywatnym jak i w użytecznościach publicznych. W Polsce stosowanie konopi rozwija się bardzo dynamicznie, powstały już pierwsze domy i przyszłość technologii kreśli się bardzo obiecująco.
     Oczywiście, oprócz słomy i konopi, dostępny jest cały wachlarz naturalnych materiałów. Ściany można budować np. z gliny lekkiej, cordwoodu czy ziemi ubijanej. Izolować m.in. wełną drzewną, owczą, czy materiałami z recyklingu jak celuloza. Do tynków i elewacji używamy gliny, wapna, drewna, do ścian działowych - cegły suszonej czy płyt glinianych. Dachy możemy kryć dachówką, ale możemy też gontem, strzechą, deskami opalanymi i wciąż, przy zdrowym domu, mieć współczesną stylistykę budynku.
     Zapraszamy na spotkanie z nami. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązania na Wasz dom.